Til udarbejdelsen af siden har jeg benyttet følgende K i l d e r:

Bogen om J. P. Jacobsen - At bære livet som det er - udsendt af Sparekassen Thy og
Museet for Thy og Vester HanHerred i 1997.

J. P. Jacobsen - Lyrik og prosa - tekstudgivelse og efterskrift af Jørn Erslev Andersen.
Det danske Sprog- og Litteraturselskab - Borgen 1993.

J. P. Jacobsen - Fru Marie Grubbe - tekstudgivelse og efterskrift af Jørn Erslev Andersen.
Det danske Sprog- og Litteraturselskab - Borgen 1989.

J. P. Jacobsens Spor i ord, billeder og toner - 1985.

J. P. Jacobsen - Mennesket I og Digteren II - Frederik Nielsen - Gads Forlag 3. udg.1968 i 2 bind.

Breve fra J. P. Jacobsen, 1899, 4. udg. 1968, med forord af Edvard Brandes.

Kristian Hvid - Et venskab. En brevveksling mellem J. P. Jacobsen og Edvard Brandes, 1988.

Eros og døden - Et J. P. Jacobsen-udvalg - Udg. af Dansklærerforeningen v/ Jørgen Moestrup - Gyldendal 1975.

J. P. Jacobsen - Virkelighed og kunst - Svend Ole Madsen

J. P. Jacobsens "Mogens" - Jørgen Ottosen - Gyldendal 1968.

Georg Christensen - J. P. Jacobsen - Biografi. Det Schønbergske Forlag 1910.

J. P. Jacobsen i hans digtning - Aage Knudsen - Gyldendal 1950.

Anna Linck - J. P. Jacobsen - Et levnedsløb 1947.

Søren Hallar - J. P. Jacobsens hjem og barndom - Ejnar Munksgaards Forlag 1950.

Søren Hallar - Synselementerne i Naturskildringen hos J. P. Jacobsen - Levin & Munksgaards Forlag 1921.

Impressionismen i dansk prosa 1870-1900 - Sven Møller Kristensen - Gyldendal 1965.

Dansk litteratur historie, bind 6 - Lise Busk-Jensen m.fl. - Gyldendal 1985.

Dansk litteratur historie, bind 4 - Hakon Stangerup m.fl. - Politikens Forlag 1977.

                                                                L i n k s.

   
                                           J. P. Jacobsen andre steder på nettet.

Arkiv for Dansk Litteratur - Udførligt forfatterportræt af  J. P. Jacobsen indeholdende følgende afsnit:       Indledning, Biografi, Forfatterskabet, Modtagelse, Tekstoplysninger og Bibliografi.
     Der kan på web-siden søges på forfatterens udgivelser, som er tilgængelige i fuldtekst, enten som elektroniske      kopier af originalerne (faksimiler) eller i almindelige tekstversioner.

 Epoke - Dødsdriftens Ornamenter - om  J. P. Jacobsen
     En enorm god, omfattende, oplysende og spændende website om J. P. Jacobsen.

O 
Det kongelige Bibliotek - website om  J. P. Jacobsen. Herunder elektroniske fuldtekst udgaver
     af Fru Marie Grubbe, Niels Lyhne og novellerne Mogens, Et Skud i Taagen; To Verdener,
     Fra Skitsebogen, Pesten i Bergamo og Fru Fønns

Litteratursiden
- Litteraturanalyser om  J. P. Jacobsen

O
  Forfatterweb  om  J. P. Jacobsen. Udarbejdet af  lektor Johannes Fibiger. 2003.

 
Kalliope vedrørende J. P. Jacobsen 

J. P. Jacobsens manuskriptudkast til Mogens. - Håndskriftafdelingen på Det Kongelige Bibliotek.
     Udgivelsen omfatter 30 blade "Udkast" af den klassiske novelle.
Home                                                                                                                                    Start af digteren J. P. Jacobsen siden  Til forrige side  Top af siden  Til næste side

                                                                                                        Sidst opdateret den 28. december 2006 af  F. F. Nissen