J. P. Jacobsens noveller.
__________________________________________________________

Flere af novellerne blev publiceret inden de blev samlet i novellesamlingen. 

  Mogens blev først trykt i "Nyt dansk Maanedsskrift" i februar-marts hefterne 1872.
  Et Skud i Taagen i "Det nittende Aarhundrede" i dobbeltheftet for januar-februar 1875.
  To Verdener i "Nutiden" 28.9.1879 og samtidig i "Hjemmet" nr. 1 i oktober 1879.
  Der burde have været Roser fra Skitsebogen i "Ude og Hjemme" 1. januar 1882.
I novellesamlingen indgår yderligere to ikke tidligere udgivne noveller:
  Pesten i Bergamo (1881) og Fru Fønss (maj 1882).

 Mogens og andre Noveller udkom 25. maj 1882.

I 1885 udgiver Edvard Brandes novellefragmentet Doktor Faust (1883) i "Juleroser". 

Fortællingen om Doktor Faust danner en symbolsk afslutning på J. P. Jacobsens forfatterskab derved, at den handler om døden, der kommer til den fyrreårige, hvis kraft er opbrugt. Den ender midt i en sætning: døden rev rent bogstaveligt pennen ud af hånden på J. P. Jacobsen.

Mogens. (1872)

Naturmennesket Mogens udvikling fra drømmer til naturalist set udfra hans forhold til: natur, kvinde og religion.

Et Skud i Taagen. (1875)

Hovedpersonen Henning bliver forsmået af en smuk og velhavende pige og hævner sig ved at myrde sin rival; senere driver han også en anden rival og den elskede i døden. Men samtidig sker der en opløsning af den realistiske virkelighed, aggressionen vender truende og dragende tilbage mod Henning, oplevet i diffuse natursansninger. Følelsesspændingerne opløser en fast-realistisk virkelighedsforståelse.

To Verdener. (1879)

En syg ung kvinde forsøger at helbrede sig selv ved at kaste sygdommen på en anden kvinde. Hun bliver helbredt, men tager livet af sig på grund af dårlig samvittighed. Med besk ironi konstateres det en passant
at det måske ikke er magi, sådan som hun selv tror det, men en ny fattiglæge på egnen, der har helbredt hende, ligesom den kvinde sygdommen skulle være kastet på i slutningen endnu engang passerer åstedet

Der burde have været Roser  "Fra Skitsebogen" (1882)

Med løs hånd tegnes et 'italiensk' sceneri med et proverbe, hvor to pager placeret i en ruin og omgivet af 
gule og røde roser diskuterer hinandens grader af lykkelighed. Sceneriet afbrydes for et øjeblik af et firben, der på forstyrrende vis passerer gennem fortællerens sindrige måde at arrangere proverbet på midt i den italienske middagshede.

Pesten i Bergamo. (1881)

Der er i novellen en voldsom billedmæssig fremstilling af, hvordan kropsblottelse kun kan fremstilles i tilknytning til straf. Under en pestepidemi i middelalderen hengiver befolkningen i Bergamo sig til alskens syndefulde udskejelser, da de jo alligevel skal dø. Årsagen til udskejelserne er således, at de er underkastet en streng herres dom. 

Fru Fønss. (maj 1882)

En ældre kvindes kærlighed, der af hendes børn opfattes som fornedrende og upassende. De forkaster hende, men hun fastholder sin kærlighed gennem fem lykkelige år, hvorefter hun bliver ramt af en hurtigt tærende sygdom. Novellen slutter med afskedsbrevet til børnene.

Doktor Faust. (april-maj 1884)

Døden kommer for at søge Dr. Faust - den lærde, altid søgende, mennesket. Men Amor beder for ham. Og døden skænker den fyrretyveårige Dr. Faust atter nye fyrretyve år.  Siden sidst opdateret den 13  april 2005 af F. F. Nissen
Siden oprettet den 11. marts 2005 af F. F. Nissen